Välkommen till Idre, Särna, Grövelsjön!

Hem Info Fiske Sommar Vinter Dagboken Fjällvandra

Idremål (d.v.s. den dialekt som talas i Idre)


E siô ma barô idremål ä ju sjôlskrevven på´n här hemsia naturlevis!
(En sida med bara idremål är ju självskriven på den här hemsidan naturligtvis!)


Ollistô

Jä har fått e listô ma ol utå a mor. (Ho har fått lista å Göran Karlsson fd. Idrebo) Da ä fyrtisju siôr ma anteckningôr, ungefär fam olika ol på vôrje sia. Du kan ladd hem allchtihop sôm pdf via en här länken>>

Här ä nôgrô exempel på ol ifrå lista:

baråchter - åthävor
betle - svår, inte så lätt
dörståkk - tröskel
divlô - diskutera
fôke - en kort stund
fôrskunnle - något ovanligt och enastående gott som man inte ätit på länge
frôsk - groda
imôrt - mjölkört
jöa - den första spårsnön
kje - trött (fysiskt)
knyxthänntle - näpen, fin
kväx - geting
môr - myra
schlechô - slicka
schlängder - smart, duktig
skaschptrôll - snytbagge
stucht - kort (dvs motsatsen till lång)
tavann - andfådd
vesjii - vedträ

FÂLÔSFUSS

falosfuss_lank.jpg

Falôsfuss har producerat de två CD-skivor i världen som finns på Idremål, dvs den dialekt som talas i Idre. Låttexter möjlighet att provlyssna m.m. www.falosfuss.se

Infoo.se - Den officiella svenska webbkatalogen
Den officiella svenska webbkatalogen